Przeprosiny

„Fabuła Fraza” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza,że w sposób nieuprawniony dopuściła do publikacji zmodyfikowanego utworu Pani Karoliny Przewrockiej-Adereth pt.”To on schwytał Adolfa Eichmanna”w książce z serii”Reportaż Polski”poprzez dodanie treści,których Pani Karolina Przewrocka-Adereth niej jest autorką. Wspomniana pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa „Fabuła Fraza” w roku 2015 pod redakcją p. Dariusza Wilczaka. W związku z powyższym„Fabuła Fraza”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeprasza Panią Karolinę Przewrocką-Adereth za dokonanie powyższego naruszania. Oświadczamy również, że nie było naszą intencją naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia ani też osobistych praw autorskich Pani Karoliny Przewrockiej-Adereth a jeżeli powstało takie wrażenie to wyrażamy głębokie ubolewanie i jeszcze raz przepraszamy za zaistniałą sytuację.